TRUNG TÂM DỮ LIỆU ECO DATA CENTER ECODC HN

Đăng vào lúc 15:16 31/03/2023

Bảo mật thông tin là một trong các yếu tố vô cùng quan trọng
đối với bất kỳ data center nào. Ý thức được điều này, ecoDC đã thực hiện xây
dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin đạt chứng chỉ quốc tế ISO/IEC 27001.
Sau khi đi vào hoạt động ổn định, ecoDC sẽ tiếp tục đầu tư cho hệ thống bảo mật
thông tin để lấy các chứng chỉ cao cấp chuyên dụng áp dụng cho các khách hàng
tài chính ngân hàng như: HIPAA, PCI DSS, SSAE 18, SOC 2, ISAE 3402… Kết hợp với
VNCS là đơn vị thành viên chuyên về bảo mật thông tin của Hanoi Telecom, ecoDC
sẽ cung cấp các giải pháp an toàn thông tin toàn diện từ chống DDOS, firewall,
trung tâm an toàn thông tin(SOC) cho đến các giải pháp bảo mật riêng cho từng
khách hàng.

Smosa rất vinh dự khi được lựa chọn là đơn vị cung cấp tủ điện hạ thế , tủ hòa đồng bộ cho dự án . Smosa rất vinh dự khi được lựa chọn là đơn vị cung cấp tủ điện hạ thế , tủ hòa đồng bộ cho dự án . 

Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)