SLP XUYÊN Á – GĐ 2

Đăng vào lúc 15:15 31/03/2023

SLP Việt Nam là đơn vị
phát triển, vận hành cơ sở hạ tầng kho vận và hậu cần hiện đại tập trung tại
khu vực Đông Nam Á. Nhận định Việt Nam là thị trường phát triển đầy tiềm năng,
SLP chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên của mình trong khu vực. Dự án SLP
Park Xuyên Á – Giai đoạn 2 
tại khu công nghiệp Xuyên Á (tỉnh Long
An) được chủ đầu tư SLP Việt Nam tin tưởng giao Công ty Cổ phần Xây dựng Bông
Sen Vàng (Golden Lotus Construction) làm tổng thầu xây dựng

ĐỒng hành cùng sự tín nghiệm đó , SMOSA rất vinh dự khi được chủ đầu tư
lựa chọn là đơn vị cung cấp tủ điện hạ thế cho dự án lần này .

Cam kết thi công đúng tiến
độ, an toàn chất lượng và hiệu quả .

 

Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)