Hỗ trợ trực tuyến

Nhân viên kinh doanh

10.000.000 - 15.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 28 - 05 - 2019

Kỹ sư thiết kế

Thỏa thuận|Hà Nội|Trưởng/Phó phòng|Ngày đăng: 19 - 05 - 2016

Nhân viên lắp ráp tủ điện

Thỏa thuận|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 19 - 05 - 2016

Nhân viên cơ khí vận hành máy cơ khí

Thỏa thuận|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 19 - 05 - 2016

Nhân viên kinh doanh

5.000.000 - 80.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 19 - 05 - 2016