• Tiếng Việt
  • English

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA LÀO CAI VIỆT NAM

1. Dự án: Dự án Trường Quốc Tế Canada Lào Cai

2. Chủ đầu tư: CISC

3. Hạng mục: Cung cấp tủ điện trung thế , thang máng cáp .

 

Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)