• Tiếng Việt
  • English

Trường học Quốc tế TH school

- Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN TH
- Địa chỉ: Phố Chùa Bộc, TP Hà Nội
- Phạm vi công việc: Cung cấp trạm biến áp Kiosk 2x1000kVA.


Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)