• Tiếng Việt
  • English

TRUNG TÂM DỮ LIỆU ECO DATA CENTER ECODC

1 Dự án: Trung tâm Dữ liệu Eco Data Center ecoDC

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế (HTC-ITC)

3. Hạng mục: Cung cấp tủ điện hạ thế, tủ hòa đồng bộ

 

 

Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)