• Tiếng Việt
  • English

SUN ONSEN VILLAGE QUANG HANH

Chủ đầu tư : Tập đoàn Sungroup.

Địa chỉ  : Phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Hạng mục thi công : Cung cấp tủ điện hạ thế . 


Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)