• Tiếng Việt
  • English

Nhà máy RFTECH VINA

- Chủ đầu tư: RFTECH Vina Co,. ltd
- Địa chỉ: KCN Điềm Thụy, Thái Nguyên
- Phạm vi công việc: Cung cấp toàn bộ tủ điện hạ thế tổng MSB, tu phân phối DB, thang máng cáp

Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)