• Tiếng Việt
  • English

Nhà máy Nutifood

- Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Việt Nam

- Vị trí dự án: KCN Phố nối A – Hưng Yên 

- Phạm vi công việc: Smosa cung cấp tủ điện tổng hạ thế.

Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)