• Tiếng Việt
  • English

NHÀ MÁY LOTES THÁI BÌNH

1. Dự án: Nhà máy Lotes Thái Bình

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lotes Việt Nam

3. Hạng mục: Cung cấp tủ điện hạ thế