• Tiếng Việt
  • English

Nhà máy Dream Plastic

- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH DREAM PLASTIC
- Địa chỉ: Trực Ninh, Nam Định
- Phạm vi công việc: Cung cấp toàn bộ hệ thống tủ điện hạ thế tổng MSB, tủ phân phối DB.


Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)