• Tiếng Việt
  • English

Nhà máy ACE Antenna – Phase 2

-Địa chỉ: KCN Đồng Văn 2 – Hà Nam

- Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ACE Antenna Việt Nam
- Phạm vi công việc: Cung cấp hệ thống thang máng cáp


Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)