• Tiếng Việt
  • English

NHÀ C7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Vị trí dự án : Đại Cồ Việt , Hà Nội

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Bách Khoa

Hạng mục công trình  : Cung cấp, thi công hệ thống Busway


Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)