• Tiếng Việt
  • English

KHÁCH SẠN DEVISTA HẠ LONG


Vị trí dự án : TP Hạ Long , Quảng Ninh .

Hạng mục công trình : Cung cấp tủ điện, Busway