• Tiếng Việt
  • English

Flamigo Đại Lải Resort

- Địa chỉ: Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

- Chủ đầu tư: FLAMINGO GROUP
- Phạm vi công việc: Cung cấp trạm biến áp Kiosk 1600kVA + 630kVA