• Tiếng Việt
  • English

DỰ ÁN NHÀ MÁY MỚI CỦA SUNNY HOSE VIỆT NAM

1. Dự án: Dự án nhà máy mới của Sunny Hose Việt Nam

2. Chủ đầu tư: SUNNY BRIDGE COMPANY LIMITED

3. Hạng mục: Cung cấp tủ điện hạ thế .Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)