• Tiếng Việt
  • English

AMIANA RESORT CAM RANH

1. Dự án: Amiana Resort Cam Ranh

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hồng Hà Cam Ranh

3. Hạng mục: Cung cấp, thi công Trạm biến áp, Busway, tủ điện

 

Gọi: 090 6655199 (Kinh doanh 2)
Gọi: 096 3803803 (Kinh doanh 1)
Gọi: (024) 3868 6386 (Hotline)