Hỗ trợ trực tuyến

THE COASTAL HILL QUY NHƠN

Liên hệ

- Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN FLC
- Địa chỉ: Nhơn Lý, Quy Nhơn
- Phạm vi công việc: Cung cấp toàn bộ tủ điện hạ thế cho dự án

Thong ke