Hỗ trợ trực tuyến

Nhà máy Jaeyoung Vina- KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Liên hệ

Dự án : Nhà máy Jaeyoung Vina- KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Địa chỉ : Lô C2-1, KCN Quế Võ mở rộng, Bắc Ninh
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Jaeyoung Vina
Phạm vi công việc : Cung cấp toàn bộ hệ thống tủ điện hạ thế

Thong ke